Intro

De Usine Récréative des Cutures Autres (Urca) is een non-profit organisatie die als doelstelling heeft om een virtuele en fysieke ruimte te realiseren waar mensen hun know-how en creativiteit kunnen delen en waar ontmoeting het fundamentele ingrediënt is. Alle evenementen en ontmoetingen zijn gericht op sociale kwesties en hebben tot doel de ontdekking en bevordering van off-stream kunstenaars in Brussel, in België, in Europa, in de wereld (!). In de werkplaatsen kunnen de ideeën geconcretiseerd worden. Alles is gericht op van elkaar leren, delen, bespreken, feedback te krijgen en alternatieven te vinden.

Urca is een ideeënFABRIEK, een plaats voor populaire CULTUUR, van schepping en ervaringen delen, een RECREATIEVE ruimte gemaakt voor en door mensen, waarbij het doel is het ontwikkelen van de ANDER in al zijn vormen.

URCA is vooral U

SOCIAAL DOEL VAN DE VZW

De vereniging heeft als doel het bevorderen en verspreiden van culturele en artistieke activiteiten en multidisciplinair voortgezet onderwijs op het gebied van kunst en wetenschap. Ze kan activiteiten ondersteunen die een vergelijkbare doelstelling hebben en die er direct of indirect mee verband houden. Ze kan alle mogelijke vormen van dienstverlening bieden, alsook diensten of producten aanmaken of beheren, zolang die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging.